Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Посета Природњачком музеју и Ботаничкој башти у Будимпешти

Средином фебруара 2016. године, уочи одржавања међународне конференције „Достигнућа у истраживању флоре и вегетације Карпато-панонског региона“, чланови нашег друштва су имали прилику да посете Природњачки музеј и Ботаничку башту у Будимпешти. Конференција је организо...

БОТАНИЧКИ СИМПОЗИЈУМ

Матица српска и Ботаничко друштво Андреас Волни из Новог Сада, негујући традицију ботаничке науке и струке на подручју Војводине, организују

БОТАНИЧКИ СИМПОЗИЈУМ

ТРЕЋИ ВЕК БОТАНИКЕ У ВОЈВОДИНИ...