Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Симпозијум "ТРЕЋИ ВЕК БОТАНИКЕ У ВОЈВОДИНИ"

Нови Сад, Матица српска, Улица Матице српске бр. 1, 15.04.2016. године

ПРОГРАМ СИМПОЗИЈУМА

8.00-9.00 – Регистрација учесника

9.00-9.30 – Свечано отварање

 • Поздравна реч Организатора
  • др Драган Станић (Матица српска, председник)
  • др Ружица Игић (Ботаничко друштво Андреас Волни, председник)
 • Поздравна реч Суорганизатора
  • др Горан Аначков (Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитета у Новом Саду)
  • др Биљана Пањковић (Покрајински завод за заштиту природе)

9.30-11.00 – Усмена излагања. Модератор др Биљана Пањковић.

9.30 Горан Аначков, Милица Рат.

Флористичка истраживања на подручју Војводине, традиција дуга више од два века

9.45 Јадранка Луковић.

Преглед истраживања у области биљне морфо-анатомије на територији Војводине током XX века.

10.00 Драгица Пургер.

Реконструкција променa станишта и вегетације током последњих 250 година на примеру слатина у Бачкој (Србија)

10.15 Јован Максимовић, Марко Максимовић.

Сремски лекари 18. и 19. века – познати ботаничари.

10.30-11.30 – Пауза и разгледање постера.

Презентација " Заштићена подручја ЈП Војводинашуме", Ивана Васић

11.30-13.30 – Усмена излагања. Модератор др Јадранка Луковић.

11.30 Душан Игић, Мирјана Ћук, Драгица Вилотић, Мирјана Шијачић, Драгица Станковић, Драгана Вуков, Милош Илић, Ружица Игић.

Анализа шумске вегетације Ковиљског рита на стаништима под различитим степеном антропогеног утицаја.

11.45 Борис Радак, Бојана Бокић, Милица Рат, Ранко Перић, Горан Аначков.

Трибус Оrchideae (Dressler & Dodson) Verm. 1977 (Оrchidaceae, Orchidoideae) на подручју Vојводине.

12.00 Алех Родзкин, Саша Орловић, Боривој Крстић, Андреј Пилиповић, Олга Схкутник.

The investigation of morphological characteristics of species of willow in different environmental conditions

12.15 Дуња Карановић, Лана Зорић, Ранко Перић, Јелена Лазаревић, Јадранка Луковић.

Анатомска и микроморфолошка анализа плода и вегетативних органа врсте Inula oculus-christi L. заступљене у панонском делу Србије.

12.30 Јелена Лазаревић, Јадранка Луковић, Сретен Терзић, Милан Јоцковић, Лана Зорић, Дуња Карановић, Синиша Јоцић, Драгана Миладиновић.

Микроморфолошке карактеристике ахеније популацијa дивљих, једногодишњих врста сунцокрета.

12.45 Марија Ковачки, Горан Тмушић, Милица Рат.

Инвазивне биљке Новог Сада и околине у последњих 120 година.

13.00 Данијела Арсенов, Наташа Николић, Милан Боришев, Милан Жупунски, Слободанка Пајевић.

Анализа садржаја тешких метала у поврћу са зелених пијаца у Новом Саду.

13.15 Никола Христов, Новица Младенов, Бојан Јоцковић, Владимир Аћин, Милан Миросављевић, Војислава Момчиловић, Анкица Кондић-Шпика, Ана Марјановић-Јеромела.

Утицај недостатка воде на продуктивност примарног класа пшенице.

13.30-15.00 – Коктел пауза и разгледање постера.

15.00-17.00 – Усмена излагања. Модератор др Љиљана Николић

15.00 Биљана Божин.

Етноботанички потенцијал Војводине – мултикултуралност и употреба лековитог биља.

15.15 Јована Шућур, Соња Гвозденац, Горан Аначков, Ðорђе Маленчић, Дејан Првуловић.

Алелопатски ефекти водених екстраката биљака Salvia sclarea и Clinopodium menthifolium.

15.30 Милош Илић, Мирјана Ћук, Марко Рућандо, Ружица Игић, Драгана Вуков. Историјски преглед бриолошких истраживања на Фрушкој гори (северна Србија).

15.45 Јелена Кнежевић, Ранко Перић, Синиша Шкондрић, Ана Вестек, Пал Божа, Горан Аначков.

Флора околине Башаида; микростаништа са очуваним диверзитетом.

16.00 Горан Тмушић.

Флористичка анализа обалског појаса Дунава на потезу Черевић – Чортановци

16.15 Ана Вестек, Јелена Кнежевић, Ђурђица Јањић, Горан Аначков.

Распрострањење родова Scilla L. и Prospero Salisb. у Војводини.

16.30 Бојана Бокић, Борис Радак, Милица Рат, Ана Вестек, Ђурђица Јањић, Јелена Кнежевић, Лидија Ранђеловић, Горан Аначков.

Диверзитет и распрострањење представника рода Prunus L. 1753 на подручју Војводине

17.00 – Свечано затварање симпозијума.

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 1. Покрет горана Новог Сада. Тамара Гавриловић, Душица Миленковић "Стопама првих ботаничара"
 2. Биљана Пањковић, Клара Сзабадос, Сара Рилак, Ален Киш, Вида Стојшић. Заштита дивљих биљних врста и станишта у Војводини (Србија).
 3. Душан Игић, Мирјана Ћук, Милош Илић, Милица Рат, Борис Радак, Бојана Бокић, Милица Перишић. Заступљеност инвазивних дрвенастих врста у шумским заједницама Ковиљског рита.
 4. Душанка Цвијановић, Милица Живковић, Ана Анђелковић, Маја Новковић, Снежана Радуловић, Дмитар Лакушић. The digital database of aquatic and semiaquatic vegetation in Serbia.
 5. Милена Попов, Бојан Константиновић, Љиљана Николић. Еколошка анализа састојина ass. Asclepiadetum syriacae Lániková in Chytrý 2009 у Бачкој.
 6. Бранка Љевнаић-Машић, Дејана Џигурски, Љиљана Николић. Диверзитет флоре реке Моравице.
 7. Марко Рућандо. Водене биљке средњег тока реке Бегеј у Србији.
 8. Нада Шуматић, Татјана Мијановић, Синиша Шкондрић, Зорана Хркић Илић. Коровска флора стрних жита на подручју општине Шамац (Република Српска)
 9. Славица Грујић, Соња Дулетић Лаушевић, Ана Џамић, Петар Марин. Anatomical and micromorphological study of Stachys officinalis L. (Lamiaceae)
 10. Горица Ђелић, Зоран Симић, Снежана Бранковић. Акумулација и дистрибуција тешких метала код Galinsoga parviflora Cav. и Erigeron canadensis L., инвазивних врста у флори Србије.
 11. Дмитар Лакушић, Слободаан Јовановић. Datura innoxia Mill. (Solanaceae), а new alien species in Serbia.
 12. Јована Пантовић, Нада Николић, Марко Сабовљевић. Bryophyte diversity of Vojvodina province (Serbia).
 13. Нада Николић, Јована Пантовић, Анета Сабовљевић, Марко Сабовљевић. Acclimation of endangered and protected moss species Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske - preliminary results
 14. Ђурђица Јањић, Јелена Кнежевић, Ана Вестек, Марко Рућандо, Биљана Божин, Драгана Вуков, Горан Аначков, Ружица Игић. Диверзитет лековитих биљака на слатинама Војводине.
 15. Небојша Кладар, Милица Рат, Неда Гаварић, Бранислава Срђеновић, Ђурђица Јањић, Горан Аначков, Биљана Божин. Хемијска карактеризација водено-алкохолних екстраката Hypericum hirsutum из Војводине.
 16. Пеђа Јанаћковић, Милан Гавриловић, Бобан Ракић, Веле Тешевић, Петар Марин. Brine shrimp lethality bioassay of selected Gymnosperm and Angiosperm species.
 17. Немања Рајчевић, Тања Додош, Јелица Новаковић, Пеђа Јанаћковић, Петар Марин. Essential oil composition and antioxidant activity of two Juniperus communis L. varieties wild growing in Serbia.
 18. Ивона Величковић, Славица Грујић, Петар Марин. Antioxidant properties of Rubus discolor leaf extracts.
 19. Ана Марјановић Јеромела, Анкица Кондић Шпика, Драгана Миладиновић, Александра Димитријевић, Ивана Имеровски, Милан Јоцковић, Сретен Терзић. Фенотипска и молекуларна евалуација генетичке разноликости НС колекције шафрањике (Carthamus tinctorius L.)
 20. Анкица Кондић-Шпика, Драгана Тркуља, Сања Микић, Никола Христов, Ана Марјановић-Јеромела. Сличности и разлике у микросателитским локусима гајене пшенице и дивљих сродника.