Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Годишњa скупштинa Ботаничког друштва "Андреас Волни"

У понедељак 28. новембра 2016. године са почетком у 17 часова у амфитеатру Покрајинског Завода за заштиту природе је одржана четврта по реду Годишња скупштина Ботаничког друштва "Андреас Волни".

Скуп је отоврен предавањем "Инвазивне хидрофите Дунава" које је одржала проф. др Драгана Вуков.

Скупштину је отворио председник друштва проф. др Ружица Игић након чега су презентоване реализоване активности друштва током 2016. године. Први реализован пројекат је "Реинтродукција врсте Oxytropis pilosa (L.) DC. - козлинац на четири степска станишта у Војводини" који је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, Аутономна Покрајина Војводина, чије резултате је представио координатор пројекта проф. др Горан Аначков. Следећи у низу је пројекат "Инвазивне врсте града Новог Сада" финансиран од стране Градске управе за заштиту животне средине, Град Нови Сад, чије резултате је представила дипломирани биолог Милица Рат. Ботаничког друштво "Андреас Волни" организовало је "Ботанички симпозијум - Трећи век ботанике у Војводини" заједно са Матицом Српском, Покрајинским Заводом за заштиту природе и Департманом за биологију и екологију. Активности везане за огранизацију Симпозијума на Годишњој скупштини је представио председник организационог одбора проф. др Лана Зорић. Симпозијум је одржан 15. априла 2016. године у Матици Српској на ком је изложено 19 усмених и 20 постер саопштења. Током Годишње скупштине представљени су планови за наредне активности које укључују праћење актуелних конкурса и предлози пројеката, као и органозовање тематских предавања. Скупштину је затворио председник друштва.