Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Предавање "Таксономија и филогеографија Campanula garganica комплекса"

Позивамо вас да дођете у петак (07. маја 2021.) у 19 часова на Департман за биологију и екологију у Амфитеатар 1, где ће наш драги гост - проф. др Сандро Богдановић (Свеучилиште у Загребу, Агрономски факултет, Завод за пољопривредну ботанику) одржати предавање о звончићима ендемичним за Балканско полуострво.

Наслов предавања је “Таксономија и филогеографија Campanula garganica kompleksa".

Кратак извод предавања: Балканско полуострво обилује многобројним ендемичним врстама рода Campanula међу којима су и амфи-јадранске врсте које припадају комплексу Campanula garganica. Спроведено је истраживање помоћу AFLP методе на нивоу генетске различитости популација и филогенетска истраживања на нивоу хлоропластних (cpDNK) и једарних (ITS) маркера како би се добио бољи увид у сродничке односе ендемичних врста на Балканском полуострву. На основу морфологије и молекуларних маркера описане су четири нове врсте за науку, те су такође реконструисана данашња потенцијална повољна станишта као и она у прошлости у време последњег леденог доба (LGM). Осим тога, представљени су потенцијални миграторни коридори који доказују повезаност популација између Балканског и Апенинског полуострва за време Плеистоцена. Из свега наведеног закључено је да подручје Албаније представља центар разноврсности Campanula garganica комплекса.

Очекујемо Вас!

Срдачан поздрав и срећни празници!

Председништво Друштва