Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Лужњак
(Quercus robur L.)

Храст лужњак је велико листопадно дрво, висине и до 50 метара, са обимом стабла од 4 до изузетних 12 метара. Крошња лужњака је изразито граната, широка са неправилним обликом. У природи настањује већи део европског континента, подручја у Малој Азији, на Кавказу, као и неке делове северне Африке. Храст лужњак је низијска врста али се у јужним деловима свог ареала може јављати и на већим надморским висинама до 1200 метара.

Дистрибуција

Mapa distribucije