Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Храст китњак
(Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.)

Храст китњак може да нарасте у висину од 20 до 40 метара, са пречником стабла до 1(3) метра. Има крошњу неправилног облика. Распрострањен је у западној, средњој, а делимично и у источној Европи. Понекад може успешно да расте и до 1300 метара надморске висине. Максимална старост коју може да доживи се процењује и до 700 година.

Дистрибуција

Mapa distribucije