Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Жалосна бреза
(Betula pendula Roth.)

Дрво високо од 15 до 40 метара, са пречником стабла мање од 40 центиметара. Крошња је растресита са усправним старијим гранама, док младе гране висе скоро до земље. Бреза је распрострањена у целој Европи, иако се у јужној Европи може наћи само на већим надморским висинама. Природно расте на 1000-1500 метара надморске висине и достиже старост и до 100 година.

Дистрибуција

Mapa distribucije