Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Обична каталпа
(Catalpa bignonioides Walter)

Листопадно дрво које расте до 20 метара и има пречник стабла до 1 метра. Крошња је округла до широко отворена. Врста природно расте у југоисточном делу Северне Америке али је унета у Британију 1726. године и од тада се често сади. Природно расте до 200 метара надморске висине. Углавном живи до 100 година, али сађени примерци ове врсте могу бити стари и до 180 година.

Дистрибуција

Mapa distribucije