Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Жалосна врба
(Salix babylonica L.)

Средње до високо листопадно дрво, висине 20-25 метара, са гранама које су често до земље повијене. Мушке и женске цвасти (ресе, маце) се налазе на одвојеним биљкама. Кора је сивкасто црне боје, неправилно избраздана. Круна се шири и светла је. Жалосна врба је нативна за сува подручја северне Кине, али се веома дуго гаји и у осталим деловима Азије. Ова врста, посебно њена повијена форма је интродукована у многе делове света, укључујући јужну Европу, југоисточи део Сједињених Америчких Држава, Африку и Аустралију. Користи се за прављење корпи од прућа, као грађа и за рефорестацију. У нашем региону ова врста је веома честа у парковима, баштама и на гробљима. Расте веома брзо, али има кратак животни век, између 40 и 75 година.

Дистрибуција