Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Контакт

Ботаничко Друштво "Андреас Волни"

Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад

Е-маил: db.wolny@gmail.com 

Број динарског жиро рачуна: 160-386567-10, Банка Интеса, Акционарско Друштво Београд

ПИБ: 107975063

Шифра делатности: 9499 Делатност осталих организација на бази учлањења

Матични број Друштва: 28106998

Датум оснивања: 28.12.2012.