Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Мала школа хербаристике

Финансијер

Градска управа за омладину и спорт, Град Нови Сад

Резултати пројекта

Милица Рат, истраживач сарадник и руководилац ботаничке збирке на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду и секретар друштва „Андреас Волни“ одржала је предавање ученицима средњих школа о значају хербаријума као збирке.

Ученици су посетили Департман за биологију и екологију, где су чули ко је и када направио први хербаријум, и како се он развијао кроз векове. Такође, предавач је указао на најзначајније збирке и истраживаче који су их правили на подручју Србије.

Осим самог предавања, ученици су посетили Лабораторију за систематику виших биљака и фитогеографију где су се практично упознали са методама израде хербаријума.