Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Интерактивна и континуирана ботаничка едукација младих - од хербаријума до заштите биљне разноврсности

Финансијер

Градска управа за спорт и омладину, Град Нови Сад

Резултати пројекта

Искуства вишедеценијског едукатвиног рада са популацијама младих у завршној фази сазревања и едукације, показала су недостатак апликативнијег модела преношења знања о значају биодиверзитета и потребама његовог очувања. Због тога смо дошли на идеју да младима покажемо како и околна средина пружа обиље информација о богатству не само врста као индивидуа, већ и читав спектар сазнања који представљају сетове еволутивних решења и адаптивних модела, као успеха природе у борби са променљивим условима животне средине. Познавање локалног биодиверзитета или биодиверзитета у облику природног ресурса који у систему одрживог развоја представља темељни ослонац функционисања екосистема је од много већег значаја за развијање свести о потреби његовог очувања. Радионице кроз које смо младима на интерактиван начин, по моделу корак по корак, приближили појам биодиверзитета су биле засноване на примерима аутохтоне флоре.

На Департману за биологију и екологију, одржано је укупно 14 радионица („Микро и макро“, „Ми смо живели са диносаурусима“, „Њихово величанство – орхидеје“, „Биљке са шишкама“, „Има биљка на брегу, име јој је...“, „Одакле сам ја“, „Биљке са менија“, „Окупатори“, „Историја ботанике – Лине лично“, „Корпа за семена“, „Биљни сапуни и лосиони“, „Предатори из саксије“, „Маховине и мини баште“, „Помириши ме и погоди ко сам“) припремљених за различите категорије младих (студенти, ученици средњих и основних школа) као и за широк спектар узрасних категорија.