Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Историја ботаничких истраживања на подручју Новог Сада – прва флора стара више од једног века

Финансијер

Градска управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад

Резултати пројекта

Издавање Зоркоцијеве флоре Новог Сада сврстава Град Нови Сад у ред градова Србије који су пре више од једног века имали публиковану монографију са прегледом дотадашњих истраживања. На тај начин, Град Нови Сад ушао је у ред оних градова који су већ крајем 19. века имали прву научно обрађену флору подручја на коме се развија Градско језгро. Иако се у модерним истраживањима урбане екологије овакво дело сматра основом мониторинга животне средине урбаних подручја, веома мали број грађана Новог Сада зна чиме се може поносити када је у питању ботаничка наука и струка. Како се до скоро ово вредно издање налазило само у облику копија на мађарском језику Ботаничко друштво "Андреас Волни" је покренуло превођење и издавање превода ове флоре која је редигована према савременим принципима ботаничке науке.

Успешно су реализоване све предвиђене пројектне активности (превод текста са мађарског језика, ревизија номенклатурног статуса, штампање преведеног и редигованог издања, обележавање 115 година флористичких истраживања на територији Града и едукација грађана о флористичким вредностима Града) и у прилогу се налазе одабране странице нове преведене и мофификоване Зоркоцијеве флоре Новог Сада. На тај начин Град се одужио пиониру ботанике на овим просторима, а уједно је код својих грађана пробудио осећај одговорности за рад на унапређењу квалитета животне средине базираном на искуству и традицији.

Промоција књиге је одржана 15. октобра 2014. године у Матици српској на којој су говорили: председник Матице Српске проф. др Драган Станић, секретар Одбора одељења за природне науке Матице Српске академик Рудолф Кастори, уредник едиције „Волнијеве монографије“ доц. др Горан Аначков, представник Градске Управе за заштиту животне средине, рецезенти превода (академик Владимир Стевановић, САНУ, др Слободан Јовановић, Биолошки факултет, Београд, др Геза Цекуш, Учитељски факултет, Суботица) и аутор превода др Пал Божа.

Prilozi:
Prilog 1