Како неко може постати члан?

Члан може бити свако ко се професионално или аматерски бави ботаником и који прихвата циљеве, права, обавезе и одговорности утврђене Статутом Друштва. Све особе које имају мање од 14 година могу приступити Друштву искључиво уз захтев који подноси њихов законски заступник. Чланство може бити редовно или почасно.

Чланарина се плаћа на годишњем нивоу, за ђаке, студенте, пензионере и незапослена лица износи 500,00 динара, а за запослена лица 1000,00 динара.

Да бисте постали члан, треба да поднесете писмени захтев Управном одбору путем мејла или лично у просторијама Друштва. Приликом уплате чланарине добићете чланску карту и право да учествујете у активностима или да их сами организујете и тако допринесете успешнијем раду нашег Друштва.


У којој мери вам се свиђа садржај арбореалне флоре Новог Сада?
pollcode.com free polls

Информиши се - спречи инвазију

Финансијер

Градска управа за спорт и омладину, Канцеларија за младе sio.novisad.rs

Резултати пројекта

Притисак инвазивних страних врста на животну средину и здравље људи је вишеструк. Оне су препознате као други најзначајнији узрок губитка биолошке разноврсности. Могу довести до нестанка неких аутохтоних врста, поремећаја равнотеже екосистема и самим тим да утичу и на екосистемске услуге. У градским срединама, најизраженији је њихов утицај на инфраструктуру (стазе, бедеме, фасаде, насипе, травњаке), економију (туризам) и људско здравље. Глобални тренд последњих година је активно укључивање становништва у решавање проблема инвазивних страних врста. Први корак ка постизању тога је информисање и развијање свести о проблему инвазивних врста, а затим и активно укључивање у активности.

Циљеви пројекта су били информисање младих о постојању инвазивних врста, са акцентом на инвазивне врсте биљака, негативним утицајима инвазивних врста на животну средину и на људе, оспособљавање младих да препознају инвазивне биљне врсте, и упознавање младих са улогом јавности у контроли ширења инвазивних врста.

Пројекат је реализован кроз неколико активности:

1. Oрганизацију једнодневних викенд радионица у оквиру којих се вршила обука за идентификацију 10 одабраних инвазивних и потенцијално инвазивних врста биљака града Новог Сада

2. Упознавање младих са поступцима превенције ширења, и ерадикације 10 одабраних инвазивих и потенцијално инвазивних врста биљака у граду Новом Саду кроз интерактивно предавање

3. Излазак на терен и обука у препознавању и бележењу бројности инвазивних врста на терену

У оквиру овог пројекта, успешно су реализоване три викенд радионице. Две у суботу 30.09.2017. и једна 07.10.2017. године. Учествовало је 70 ученика средњих школа из Новог Сада (Медицинска школа "7. април" и гимназије: "Јован Јовановић Змај", "Лаза Костић" , "Исидора Секулић" и Рачунарска гимназија "Смарт").

Реализатори пројекта су чланови Ботаничког Друштва "Андреас Волни", а пројекат је финансирала Градска управа за спорт и омладину, Канцеларија за младе.

Prilozi:
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5